Budujeme partnerstvá!

PostEntry-imagesTitle

Budujeme partnerstvá!
comment.png

PostEntry-imagesTitle

comment-3.png

Budujeme partnerstvá!

PostEntry-imagesTitle

Budujeme partnerstvá!
shutterstock_1192535884.jpg

Fond malých projektov

Celkovým cieľom Fondu malých projektov (FMP) je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.

Fond malých projektov bude implementovaný v rámci dvoch prioritných osí Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko a musí prispieť k dosiahnutiu ich špecifických cieľov:

PO1 - Príroda a kultúra

Špecifický cieľ 1.1: Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti

PO4 - Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Dve riadiace organizácie (Európske zoskupenia územnej spolupráce) sú zodpovedné za implementáciu Fondu malých projektov.

EZÚS Rába-Dunaj-Váh v západnej časti programového územia EZÚS Via Carpatia vo východnej časti programového územia
Bratislavský kraj  Banskobystrický kraj
Trnavský kraj  Košický kraj 
Nitriansky kraj Borsod-Abaúj-Zemplén župa
Hlavné mesto Budapest Heves župa
Pest župa Nógrád župa
Komárom-Esztergom župa Szabolcs-Szatmár-Bereg župa 
Győr-Moson-Sopron župa  

Všetky informácie súvisiace s implementáciou Fondu malých projektov sú zverejnené riadiacimi organizáciami na ich webových stránkach. Pre viac informácií kliknite na tento link. 
 

http://www.viacarpatia-spf.eu

http://rdvegtc-spf.eu

map.jpg